Suomalainen Lakimiesyhdistys -kauppa on suljettu. Kirjamyynti www.lakimiesyhdistys.fi