Suomalainen Lakimiesyhdistys
Email tai asnro: Salasana:
tai rekisteröidy
 
Esineoikeus

Eurooppaoikeus

Finanssioikeus

Hallinto-oikeus

Immateriaalioikeus

Kauppaoikeus

Oikeusfilosofia sekä yleinen ja vertaileva oikeustiede

Oikeushistoria ja roomalainen oikeus

Perhe- ja jäämistöoikeus

Prosessioikeus

Rikosoikeus

Sosiaalioikeus

Työoikeus

Valtiosääntöoikeus

Yleinen siviilioikeus

Ympäristöoikeus

Hakuteokset

Juhlajulkaisut

Oikeustiede–Jurisprudentia-vuosikirja

Print on Demand

Tulossa!
  Etusivu > Ympäristöoikeus

YmpäristöoikeusOikeus rakentaa : tutkimus suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamispäätöksenteosta maankäyttö- ja rakennuslain järjestelmässäOIKEUS RAKENTAA : TUTKIMUS SUUNNITTELUTARVERATKAISU- JA POIKKEAMISPÄÄTÖKSENTEOSTA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN JÄRJESTELMÄSSÄ
Tekijä: Aleksi Heinilä
Kustantaja: Suomalainen Lakimiesyhdistys (2017)
Saatavuus: 1 arkipäivä
EUR   130,00
Vesioikeudellinen perusteluvelvollisuus : tutkimus vesilain intressivertailuperustelujen oikeudellisista edellytyksistäVESIOIKEUDELLINEN PERUSTELUVELVOLLISUUS : TUTKIMUS VESILAIN INTRESSIVERTAILUPERUSTELUJEN OIKEUDELLISISTA EDELLYTYKSISTÄ
Tekijä: Niko Soininen
Kustantaja: Suomalainen Lakimiesyhdistys (2016)
Saatavuus: 1 arkipäivä
EUR   105,00
Vesistöjen ennallistaminen uiton jälkeenVESISTÖJEN ENNALLISTAMINEN UITON JÄLKEEN
Tekijä: Sinikka Pärnänen
Kustantaja: Suomalainen Lakimiesyhdistys (2012)
Saatavuus: 1 arkipäivä
EUR   66,00
Oikeus veteen : Talousveden saatavuus Suomen ja Etelä-Afrikan oikeudessaOIKEUS VETEEN : TALOUSVEDEN SAATAVUUS SUOMEN JA ETELÄ-AFRIKAN OIKEUDESSA
Tekijä: Antti Belinskij
Kustantaja: Suomalainen Lakimiesyhdistys (2010)
Saatavuus: 1 arkipäivä
EUR   65,00
Maatalouden ympäristövastuu : Tutkimus erityisesti peltoviljelyyn liittyvästä oikeudellisesta ympäristövastuusta ja sitä ohjaaviMAATALOUDEN YMPÄRISTÖVASTUU : TUTKIMUS ERITYISESTI PELTOVILJELYYN LIITTYVÄSTÄ OIKEUDELLISESTA YMPÄRISTÖVASTUUSTA JA SITÄ OHJAAVI
Tekijä: Eero Henrik Nordberg
Kustantaja: Suomalainen Lakimiesyhdistys (2009)
Saatavuus: 1 arkipäivä
EUR   86,00
Ympäristövaikutusten arviointimenettely : Tutkimus YVA-menettelyn oikeudellisesta asemasta ja kehittämistarpeista ympäristölliseYMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY : TUTKIMUS YVA-MENETTELYN OIKEUDELLISESTA ASEMASTA JA KEHITTÄMISTARPEISTA YMPÄRISTÖLLISE
Tekijä: Ismo Pölönen
Kustantaja: Suomalainen Lakimiesyhdistys (2007)
Saatavuus: 1 arkipäivä
EUR   51,00
Vastuu pilaantuneen ympäristön puhdistamisestaVASTUU PILAANTUNEEN YMPÄRISTÖN PUHDISTAMISESTA
Tekijä: Jouko Tuomainen
Kustantaja: Suomalainen Lakimiesyhdistys (2006)
Saatavuus: 1 arkipäivä
EUR   39,00
Metsäalueen oikeudellinen asemaMETSÄALUEEN OIKEUDELLINEN ASEMA
Tekijä: Jari Salila
Kustantaja: Suomalainen Lakimiesyhdistys (2005)
Saatavuus: 1 arkipäivä
EUR   56,00
Ympäristö oikeutenaYMPÄRISTÖ OIKEUTENA
Tekijä: Anne Kumpula
Kustantaja: Suomalainen Lakimiesyhdistys (2004)
Saatavuus: Tuote ei tilattavissa.
EUR   55,00
Biodiversiteettiä turvaavat oikeudelliset periaatteet ja mekanismitBIODIVERSITEETTIÄ TURVAAVAT OIKEUDELLISET PERIAATTEET JA MEKANISMIT
Tekijä: Kai Kokko
Kustantaja: Suomalainen Lakimiesyhdistys (2003)
Saatavuus: 1 arkipäivä
EUR   53,00
Maanomistusoikeus : Tutkimus omistusoikeusparadigmoista maaomaisuuden käytön ympäristöoikeudellisen sääntelyn näkökulmastaMAANOMISTUSOIKEUS : TUTKIMUS OMISTUSOIKEUSPARADIGMOISTA MAAOMAISUUDEN KÄYTÖN YMPÄRISTÖOIKEUDELLISEN SÄÄNTELYN NÄKÖKULMASTA
Tekijä: Tapio Määttä
Kustantaja: Suomalainen Lakimiesyhdistys (1999)
Saatavuus: 1 arkipäivä
EUR   69,00
Kauneus ja rumuus ympäristöoikeudessa : Ympäristöoikeudellinen tutkimus maisemaa ja kaupunkikuvaa koskevasta lainsäädännöstäKAUNEUS JA RUMUUS YMPÄRISTÖOIKEUDESSA : YMPÄRISTÖOIKEUDELLINEN TUTKIMUS MAISEMAA JA KAUPUNKIKUVAA KOSKEVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ
Tekijä: Ari Ekroos
Kustantaja: Suomalainen Lakimiesyhdistys (1995)
Saatavuus: 1 arkipäivä
EUR   50,00
Rakennettujen vesistöjen jälkivalvontajärjestelmätRAKENNETTUJEN VESISTÖJEN JÄLKIVALVONTAJÄRJESTELMÄT
Tekijä: Hannele Pokka
Kustantaja: Suomalainen Lakimiesyhdistys (1991)
Saatavuus: 1 arkipäivä
EUR   54,00
Oikeudesta uittaa puutavaraa : Oikeusdogmaattinen tutkimus puutavaran uitosta kolmessa PohjoismaassaOIKEUDESTA UITTAA PUUTAVARAA : OIKEUSDOGMAATTINEN TUTKIMUS PUUTAVARAN UITOSTA KOLMESSA POHJOISMAASSA
Tekijä: Matti V. Repo
Kustantaja: Suomalainen Lakimiesyhdistys (1990)
Saatavuus: 1 arkipäivä
EUR   50,00
Vesioikeuden ja yleisen alioikeuden asiallisesta toimivallastaVESIOIKEUDEN JA YLEISEN ALIOIKEUDEN ASIALLISESTA TOIMIVALLASTA
Tekijä: Antti Jokela
Kustantaja: Suomalainen Lakimiesyhdistys (1983)
Saatavuus: 1 arkipäivä
EUR   39,00
Tieoikeudesta yleiseen tiehenTIEOIKEUDESTA YLEISEEN TIEHEN
Tekijä: Kyösti Holma
Kustantaja: Suomalainen Lakimiesyhdistys (1982)
Saatavuus: 1 arkipäivä
EUR   39,00
Oikeudesta rakentaa poikkeusluvallaOIKEUDESTA RAKENTAA POIKKEUSLUVALLA
Tekijä: Vesa Majamaa
Kustantaja: Suomalainen Lakimiesyhdistys (1981)
Saatavuus: 1 arkipäivä
EUR   33,00
Viranomaisten asianosaispuhevallasta vesiasioissaVIRANOMAISTEN ASIANOSAISPUHEVALLASTA VESIASIOISSA
Tekijä: Pekka Vihervuori
Kustantaja: Suomalainen Lakimiesyhdistys (1981)
Saatavuus: 1 arkipäivä
EUR   33,00
    

OIKEUS RAKENTAA : TUTKIMUS SUUNNITTELUTARVERATKAISU- JA POIKKEAMISPÄÄTÖKSENTEOSTA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN JÄRJESTELMÄSSÄ

Kirjailija: Aleksi Heinilä
Kustantaja: Suomalainen Lakimiesyhdistys
Kieli: Suomi
Sivumäärä: 491
Asu: Kovakantinen kirja
Painos: 1. p.
Julkaisuvuosi: 2017 (lisätietoa)
Tuotesarja: Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja 337
Tuoteryhmä:
Ympäristöoikeus

Tämän tuotteen osoite
EUR
130,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
Lisää ostoskoriin
Oikeus rakentaa : tutkimus suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamispäätöksenteosta maankäyttö- ja rakennuslain järjestelmässä
Suurenna viemällä hiiri kuvan päälle
zoom


Saatavuusarvio: Pikatoimitus!
ISBN-13: 9789518553710, ISBN-10: 9518553718
Hinta: 130.00 € (Alv 10%, 118.18€ Alv 0%)

KuvausKatso myös
Ainakin keskiajalta asti tunnetun pohjoismaisen sanonnan mukaan maa on lailla rakennettava. Tämä sanonta on vanhempi kuin oikeustieteen kehittämä oikeusvaltion käsite, mutta se tiivistää yhteen lauseeseen oikeusvaltion oleelliset elementit. Demokraattisen oikeusvaltion rakenneosat muodostavat perustan myös tälle tutkimukselle.Tutkimuksessa pyritään yhdistämään hallinto-oikeudellinen, yksilön oikeuksia painottava näkökulma ja ympäristöoikeudellinen näkökulma, jossa oikeudenalan sääntelykohteesta johtuen yhteiskunnalliset tavoitteet ja yleiset edut ovat merkittävässä asemassa.

Tutkimuksen aineellisoikeudellinen teema on, missä menettelyissä ja millä edellytyksin rakentaminen on erityyppisillä, maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999, MRL) säännösten määrittelemillä alueilla voimassa olevan oikeuden mukaan mahdollista. Tätä kysymystä tarkastellaan lain sisältämistä maankäytön suunnittelun tarvetta ja suunnitteluvelvollisuuksia koskevista säännöksistä lähtien. Tarkastelu keskittyy näihin liittyviin yksittäistapauksellisiin lupamenettelyihin, MRL 137 §:n mukaiseen suunnittelutarveratkaisuun ja MRL 171 §:n mukaiseen poikkeamismenettelyyn,jotka ovat osoittautuneet ongelmallisiksi niin oikeudellisesti kuin käytännössäkin. Tutkimuksen näkökulma kiinnittyy maankäyttö- ja rakennuslain systematiikkaan ja tavoitteisiin, ja kyse on paljolti siitä, minkälaiselle perustalle laki itse rakentuu, mitä puheena olevat lupamenettelyt ovat ja mitä ne merkitsevät lain systematiikalle ja sen tavoitteille. Maankäyttö- ja rakennuslakiin kohdistuu sen yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi jatkuvia muutospaineita. Tämä korostaa systemaattisen tarkastelun tärkeyttä.

Kyseessä on myös tutkimus hallinnollisesta harkintavallasta ja sen sidottuisuuden asteista demokraattisessa oikeusvaltiossa. Tutkimus ei siis rajoitu yksinomaan ympäristöoikeuteen vaan se kohdistuu myös hallinto-oikeuteen ja sen yleisiin oppeihin. Teoreettislainopillisen näkökulman ohella tutkimuksessa tarkastellaan maankäyttö- ja rakennuslain aineellisia säännöksiä myös tulkintalainopin keinoin pyrkien täsmentämään lain avoimia aineellisia säännöksiä esimerkiksi lain soveltajien tarpeisiin.


Asiasanat: ympäristöoikeus rakennusoikeus maankäyttö poikkeamismenettely hallinto-oikeus
Tuoteryhmä: Suomalaiset kirjat > Yhteiskunta > Oikeustiede


Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
Lisää ostoskoriin
  
EUR
130,00
OMA TILI
Omat tiedot
Omat tilaukset
Omat laskut
SISÄÄNKIRJAUTUMINEN
Sisäänkirjautuminen
Rekisteröityminen
ASIAKASPALVELU
Asiakaspalvelu
Yhteystiedot
Toimitusehdot